Zdjęcie

Sygnatura: FOK_499_31
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie.
Plac Zamkowy. Po lewej kolumna króla Zygmunta III Wazy, po prawej Zamek Królewski.
Fot. NN, kolekcja tematyczna: architektura Warszawy w latach 1900-1914, zbiory Ośrodka KARTA