Zdjęcie

Sygnatura: FOK_499_32
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie.
Gmach Wielkiej Synagogi przy ul. Tłomackie 7, w pobliżu Placu Bankowego.
Fot. NN, kolekcja tematyczna: architektura Warszawy w latach 1900-1914, zbiory Ośrodka KARTA