Zdjęcie

Sygnatura: FOK_499_18
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie.
Plac Saski. Sobór prawosławny Aleksandra Newskiego wraz z dzwonnicą (rozebrany w latach 20. XX wieku).
Fot. NN, kolekcja tematyczna: architektura Warszawy w latach 1900-1914, zbiory Ośrodka KARTA