Zdjęcie

Sygnatura: FOK_499_17
1900-1914, Warszawa, Królestwo Polskie.
Kościół Świętego Karola Boromeusza na Powązkach.
Fot. NN, kolekcja tematyczna: architektura Warszawy w latach 1900-1914, zbiory Ośrodka KARTA