Zdjęcie

Sygnatura: OK_000018
1955, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Góra Schmidta (popularnie zwana Szmitycha).
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Antoni Marcinkiewicz.