Zdjęcie

Sygnatura: OK_000019
1955, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Pogrzeb Mariana Szczepańskiego zmarłego po zwolnieniu z łagru. Kondukt na ulicy miasta, krzyż niesie Antoni Raubo.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Antoni Marcinkiewicz.