Zdjęcie

Sygnatura: OK_000021
1955, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Polacy po zwolnieniu z łagrów. Od lewej: Jan Marcinkiewicz, Antoni Marcinkiewicz, Jan Grygorewicz, Józef Szymański (?).
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Antoni Marcinkiewicz.