Zdjęcie

Sygnatura: OK_000022
30.10.1955, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Bolesław Gontarski potomek zesłańców, więzień sowieckich łagrów, zdjęcie portretowe.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Antoni Marcinkiewicz.