Zdjęcie

Sygnatura: OK_000023
1955, Norylsk, Krasnojarski Kraj, ZSRR.
Józef (nazwisko nieznane), Polak, były więzień łagrów.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Antoni Marcinkiewicz.