Kolekcje

Fotografia z kolekcji Henryki Wojdak
18.03.1955, Poćma, ZSRR. Polacy zwolnieni z łagrów. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Kolekcja zawiera fotografie byłych więźniów łagrów wykonane w Poćmie w ZSRR w latach 50. Kolekcję przekazała Henryka Wojdak.