Zdjęcie

Sygnatura: OK_005582
8.01.1955, Poćma, Mordwińska RA, ZSRR.
Józef Mirkowski, były więzień łagrów, podczas pobytu na zesłaniu w ZSRR.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Henryka Wojdak.