Zdjęcie

Sygnatura: OK_006189
18.03.1955, Poćma, obwód mordowski, ZSRR
Polacy zwolnieni z łagrów, stoją od prawej: Antoni Płuciennik, Władysław Olszowy, Józef Mirkowski (do Polski wrócił w czerwcu 1955), p. Omeljanowicz, Salomon Raju.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Henryka Wojdak.