Zdjęcie

Sygnatura: OK_020148
1915, Lwów, Austro-Węgry.
Odbudowa umocnień na przedpolach miasta zniszczonych podczas walk z Rosjanami, w środku żołnierz austriacki z karabinem.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Jurij Karpenczuk