Zdjęcie

Sygnatura: OK_020162
1915, Lwów, Austro-Węgry.
Pozycje na przedpolach miasta po walkach z Rosjanami, austriaccy żołnierze w okopie.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Jurij Karpenczuk