Zdjęcie

Sygnatura: OK_019329
Lata 20., Lwów, Polska.
Uroczystości w Korpusie Kadetów, stoją od prawej: gen. Bolesław Popowicz i hrabia Wojciech Agenor Gołuchowski (w latach 1928-30 wojewoda lwowski), drugi od lewej gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer (w latach 1926-30 Inspektor Armii we Lwowie). Na pierwszym planie popiersie patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Jurij Karpenczuk