Zdjęcie

Sygnatura: OK_019330
1928, Lwów, Polska.
Politechnika Lwowska, odsłonięcie pomnika, stoją od lewej gen. Bolesław Popowicz (w latach 1928-35 dowódca Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie), hrabia Wojciech Agenor Gołuchowski (wojewoda lwowski w latach 1928-30), gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer (Inspektor Armii we Lwowie w latach 1926-30).
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Jurij Karpenczuk