Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-05A-013
31.05.1981, Warszawa, Polska.
Pogrzeb Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Milicjanci trzymajacy wiązanki pogrzebowe oraz księża stojący na Krakowskim Przedmieściu.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum