Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-05A-014
31.05.1981, Warszawa, Polska.
Pogrzeb Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestnicy ceremonii ze sztandarem "Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Solidarność".
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum