Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-05A-016
31.05.1981, Warszawa, Polska.
Pogrzeb Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kadra profesorska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przed kościołem pokarmelickim. Po lewej stronie - reporter filmujący zdarzenie.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum