Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-05A-015
31.05.1981, Warszawa, Polska.
Pogrzeb Kardynała Stefana Wyszyńskiego - uczestnicy ceremonii przed kościołem, wśród nich stoi delegacja górników trzymająca sztandary i wieńce.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum