Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-05A-022
31.05.1981, Warszawa, Polska.
Pogrzeb Kardynała Stefana Wyszyńskiego - siostra zakonna oraz kobiety i dziewczęta przebrane w stroje ludowe. Na ulicy rozrzucone zostały kwiaty.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum