Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-05A-023
31.05.1981, Warszawa, Polska.
Pogrzeb Kardynała Stefana Wyszyńskiego - w pierwszym rzędzie stoją: Marian Jurczyk i Tadeusz Mazowiecki. Z tyłu widoczny jest Mirosław Odorowski (w okularach).
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA) przekazał Józef Lebenbaum