Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-10A-004
23-24.03.1981, Bydgoszcz, Polska.
Posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność", które obyło się kilka dni po tzw. wydarzeniach bydgoskich. Na zdjęciu uczestnicy posiedzenia głosują unosząc legitymacje, trzeci od prawej siedzi Lech Dymarski.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA), przekazał Józef Lebenbaum