Zdjęcie

Sygnatura: IPA_001-10A-005
23-24.03.1981, Bydgoszcz, Polska.
Posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność", które obyło się kilka dni po tzw. wydarzeniach bydgoskich. Na zdjęciu z mikrofonem Andrzej Celiński, obok siedzi Marian Jurczyk, Tadeusz Jedynak, Elżbieta Potrykus. Uczestnicy posiedzenia głosują unosząc legitymacje.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA/Independent Polish Agency (IPA), przekazał Józef Lebenbaum