Zdjęcie

Sygnatura: OK_0894_0002_119
1988, Berlin, Niemcy.
Aktorzy Teatru Ósmego Dnia, od lewej: Adam Borowski, Marcin Kęszycki i Tadeusz Janiszewski.
Fot. Joanna Helander, zbiory Ośrodka KARTA