Zdjęcie

Sygnatura: OK_0894_0002_196
Brak daty, brak miejsca.
Aktorzy Teatru Ósmego Dnia w maskach karnawałowych, z prawej Ewa Wójciak.
Fot. Joanna Helander, zbiory Ośrodka KARTA