Zdjęcie

Sygnatura: OK_0899_0004_28310010
1.05.1982, Gdańsk, Polska.
Stan wojenny. Starcia manifestantów z ZOMO. Na zdjęciu pozostawione na ulicy misa i śmietnik, obok stoją demonstranci.
Fot. Stanisław Składanowski, zbiory Ośrodka KARTA