Zdjęcie

Sygnatura: OK_0899_0004_28310011
1.05.1982, Gdańsk, Polska.
Stan wojenny. Starcia manifestantów z ZOMO. Opary gazu na ulicy.
Fot. Stanisław Składanowski, zbiory Ośrodka KARTA