Zdjęcie

Sygnatura: OK_0899_0005_21730019
Sierpień 1988, Gdańsk, Polska.
Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” wezwała do rozpoczęcia strajku w całym Regionie Gdańskim. "Stanęły" m.in. stocznie Gdańska im. Lenina, Remontowa, Wisła i Radunia. Na zdjęciu: manifestacja idzie ulicami Gdańska. Na murze napis: "Głodny stoczniowiec nie będzie pracował", "Przecz z cenzurą".
Fot. Stanisław Składanowski, zbiory Ośrodka KARTA