Zdjęcie

Sygnatura: OK_0899_0005_21730020
Sierpień 1988, Gdańsk, Polska.
Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” wezwała do rozpoczęcia strajku w całym Regionie Gdańskim. "Stanęły" m.in. stocznie Gdańska im. Lenina, Remontowa, Wisła i Radunia. Odprawiono mszę świętą, w której wzięli udział uczestnicy strajku. Na zdjęciu zgromadzeni na placu wierni.
Fot. Stanisław Składanowski, zbiory Ośrodka KARTA