Zdjęcie

Sygnatura: OK_0900_0002_098
13.08.1991, Kraków, Polska.
Czwarta pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Dzieci w czasie uroczystości pobłogosławienia Ośrodka Opieki Ambulatoryjnej im. Klemensa J. Zabłockiego, części Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Fot. Jerzy Szot, zbiory Ośrodka KARTA