Zdjęcie

Sygnatura: 2001
1.01.1943, Northolt, Anglia, Wielka Brytania.
Piloci 306 Dywizjonu Myśliwskiego "Toruńskiego". Zestrzelenie 500 i 501 niemieckiego samolotu przez ppor. Henryka Pietrzaka i por. Zdzisława Langhamera. Ppor. Pietrzak na ramionach kolegów, od prawej: plut. Jan Pomietlarz, plut. Antoni Kępczyński, ppor. Zygmunt Jeliński, NN, plut. Franciszek Tomczak.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie