Zdjęcie

Sygnatura: 2002
1.01.1943, Northolt, Anglia, Wielka Brytania.
Ppor. Henryk Pietrzak odbiera gratulacje od G/Cpt Adnamsa (dowódcy stacji RAF Northolt) po jubileuszowym, pięćsetnym zestrzeleniu dla PSP, które uzyskał 31 grudnia 1942 r. Drugi od prawej stoi mjr Stefan Janus. Drugi od lewej stoi plut. Franciszek Tomczak, czwarty ppor. Zygmunt Jeliński, za nim plut. Antoni Kępczyński i plut. Jan Pomietlarz.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie