Zdjęcie

Sygnatura: 2003
1.01.1943, Northolt, Anglia, Wielka Brytania.
Ppor. Henryk Pietrzak odbiera gratulacje od mjr. Stefana Janusa po jubileuszowym, pięćsetnym zestrzeleniu dla PSP, które uzyskał 31 grudnia 1942 r. Stoją od lewej: plut. Franciszek Tomczak, trzeci ppor. Zygmunt Jeliński (zasłania plut. Jana Pomietlarza), piąty plut. Antoni Kępczyński, siódmy G/Cpt Adnams (dowódca stacji RAF Northolt).
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie