Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM13_061
Maj 1940, Brest, Francja.
Wyjazd Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalańskich do Norwegii, widoczni żołnierze w porcie z bronią i bagażami przed podróżą.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album nr 13 płk Franciszka Arciszewskiego - prezydent RP, rząd RP i WP we Francji]