Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_TECZKA_SZCZYPIORNO_011
Lipiec - grudzień 1917, Szczypiorno k. Kalisza.
Żołnierze I i II Brygady Legionów, internowani w obozie jenieckim po odmowie przysięgi na wierność Niemcom. Jeńcy we wnętrzu baraku, kwatermistrz wydaje posiłek - podpis: "Furjer przy robocie". Na belce wisi portret Komendanta Józefa Piłsudskiego.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie