Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_TECZKA_SZCZYPIORNO_012
Lipiec - grudzień 1917, Szczypiorno k. Kalisza.
Żołnierze I i II Brygady Legionów, internowani w obozie jenieckim po odmowie przysięgi na wierność Niemcom. Grupa jeńców na tle ogrodzenia z drutu kolczastego, z tyłu stoi niemiecki wartownik. Podpis: "Za drutami tęsknisz bracie!".
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie