Zdjęcie

Sygnatura: IS_ALBUM_NIEMIECKIEGO_OFICERA_011
Po 22.06.1941, brak miejsca.
Działania wojenne Strzelców Górskich - żołnierze obserwują palące się domy i drzewa.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie