Zdjęcie

Sygnatura: IS_ALBUM_NIEMIECKIEGO_OFICERA_012
Po 22.06.1941, brak miejsca.
Działania wojenne Strzelców Górskich - żołnierze na tle palącego się lasu.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie