Zdjęcie

Sygnatura: IS_ALBUM_NIEMIECKIEGO_OFICERA_013
Po 22.06.1941, brak miejsca.
Przemarsz I Dywizji Strzelców Górskich przez radziecką wieś. W oddali widoczne są domy i koń, który ciągnie wóz.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie