Zdjęcie

Sygnatura: IS_ALBUM_BALONOWY_006
Ok. 1919, Poznań, Polska.
Szkolne wzloty balonu obserwacyjnego w Oficerskiej Szkole Aeronautycznej. Szkoła istniejąca w latach 1919-1924 była głównym ośrodkiem kształcenia kadr oficerskich i podoficerskich wojsk balonowych. Jej organizatorem i pierwszym komendantem był ppłk Feliks Bołsunowski. Następnie zastąpił go mjr Jan Wolszlegier, który komendantem był od 20 czerwca 1923 r. do 7 lipca 1924 r., tj. do chwili rozwiązania szkoły.
Album balonowowy - fotografie po dr Niedźwierskim.
Fot. NN, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie