Zdjęcie

Sygnatura: IS_ALBUM_BALONOWY_015
Ok. 1925, Polska.
Balon kulisty „Kraków” o pojemności 750 m³ typu „E-2” (Ballon Ecole Deux).
W grudniu 1924 r., na rozkaz komendanta Centralnego Zakładu Balonowego ppłk. Marcelego Chybczyńskiego i pod nadzorem por. Zbigniewa Burzyńskiego, biuro techniczne zakładu przystąpiło do wykonania projektu pierwszego polskiego balonu kulistego o pojemności 750 m³. 28 kwietnia 1925 r. prace zostały ukończone. Balony te były dobrze znane pilotom wojsk balonowych, gdyż dwa z nich zakupiła w 1920 r. we Francji Polska Misja Wojskowa Zakupów. Od 1921 r. rozpoczęto na nich regularne szkolenie w Oficerskiej Szkole Aeronautycznej w Toruniu, stanowiące drugi stopień wyszkolenia w wojskach balonowych (I - obserwator balonowy, II - pilot balonów wolnych, III - pilot sterowcowy). Balon ważył 320 kg (nie licząc przyrządów i balastu) i mierzył 17,50 m wysokości. „E-2” mógł unieść dwóch, a maksymalnie trzech pilotów. W komisji opiniującej nowouszyty balon znaleźli się: jako przewodniczący kpt. Konstanty Kamieński – dowódca Detaszowanej Kompanii Balonów Zaporowych, kpt. Piotr Kamieński z Departamentu IV Żeglugi Powietrznej oraz por. Henryk Iżyłowski z Centralnego Zakładu Balonowego. 25 października 1925 r. balon „Kraków” wziął udział w I Krajowych Zawodach Balonów Wolnych o Puchar im. płk. Aleksandra Wańkowicza na Polu Mokotowskim w Warszawie. Jego załogę tworzyli wówczas kpt. Piotr Kamieński i por. Zbigniew Burzyński.
Album balonowowy - fotografie po dr Niedźwierskim.
Fot. NN, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie