Zdjęcie

Sygnatura: IS_2013NT_0062
Lata 40., Koja, Uganda.
Wizyta konsula greckiego Geogiadisa w polskim osiedlu. Od lewej siedzą konsul brytyjski Frennes (?), konsul Geordiadis, kierownik osiedla Koja p. Marczewski.
Fot. Mikołaj Szyszkowski (przedstawiciel delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Ugandzie - Kampala), Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie