Zdjęcie

Sygnatura: IP_132
Wrzesień 1922, Rumunia.
Marszałek Józef Piłsudski, królowa Maria i król Rumunii Ferdynand I, księżniczka Ileana, książę Mikołaj i A. Skrzyński. W okresie międzywojennym Polska była bezpośrednim sąsiadem Rumunii. Dnia 3 III 1921 r., w Bukareszcie, została zawarta konwencja o przymierzu odpornym, w której państwa zobowiązały się wspierać w przypadku zagrożenia ich granic wschodnich. Celem sfinalizowania konwencji wojskowej i dla zamanifestowania przyjaźni polsko-rumuńskiej Józef Piłsudski udał się 12 IX 1922 r. z wizytą do Rumunii.
Fot. NN, zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie