Zdjęcie

Sygnatura: IP_133
Przed 1926, Warszawa, Polska.
Łazienki Królewskie. Wizyta króla Rumunii, siedzą od prawej: Marszałek Józef Piłsudski, królowa Maria, prezydent Stanisław Wojciechowski, król Rumunii Ferdynand I oraz NN (żona prezydenta Wojciechowskiego?). W tle Pałac na Wodzie.
Fot. NN, zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie