Zdjęcie

Sygnatura: IP_139
1920, Warszawa, Polska.
Francuska Misja Wojskowa w Warszawie - spotkanie przed Belwederem. Za Naczelnym Wodzem Józefem Piłsudskim stoją: minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski, minister spraw zagranicznych Eustachy Sapieha, poseł francuski Penatieu (?), szef protokołu dyplomatycznego Stefan Przeździecki, płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski, por. Andrzej Nałęcz-Korzeniowski.
Fot. NN, zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie