Zdjęcie

Sygnatura: IP_140
1921, Wilejka, Polska.
Grupa żołnierzy przed budynkiem, w środku stoi Marszałek Józef Piłsudski.
Fot. NN, zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie