Zdjęcie

Sygnatura: IP_141
1920, brak miejsca.
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w drodze na Kijów.
Fot. NN, zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie