Zdjęcie

Sygnatura: IP_143
19.03.1920, Warszawa, Polska.
Nadanie Józefowi Piłsudskiemu stopnia Marszałka Polski. Naczelny Wódz podczas uroczystości. Pierwszy od lewej idzie ppłk Bolesław Wieniawa-Długoszowski.
Fot. NN, zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie