Zdjęcie

Sygnatura: IP_144
1920, Warszawa, Polska.
Uroczystości w Zamku Królewskim. Siedzą od lewej: 2. Wacław Sieroszewski, 3. Władysław Belina-Prażmowski, 4. Edward Rydz-Śmigły, 5. Józef Piłsudski (za nim stoją Tadeusz Piskor i Tadeusz Kasprzycki), 7. Walery Sławek, 8. Śniadowski, 9. Julian Stachiewicz. Stoją w pierwszym rzędzie: 2. Michał Sokolnicki (dyplomata), 4. Maksymilian Landau, 9. Krzeski (Lilinfeld) "Szczapa". Ostatni z prawej stoi Bolesław Wieniawa-Długoszowski.
Fot. NN, zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie